Välkommen

Håkan Jönsson Konsult AB är ett nätverksföretag med ett antal personer knutna till företaget i olika typer av projekt. Dessa personer har alla lång erfarenhet av utbildning och utvecklingsarbete i företag och offentliga verksamheter. Vi är en mix av praktiker och teoretiker med skilda bakgrunder – psykologer, lärkonsulter, organisationsutvecklare.

Håkan Jönsson, arbetspsykolog och konsult, arbetar med utveckling av ledarskap och arbetslag i offentlig och privat verksamhet i Sverige och Norge.

Aktuella arbetsområden just nu:

• Chefsutbildning – CLS (Chef/Ledare/Strateg). CLS-utbildningen bedriver vi på uppdrag av Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och deltagare är chefer inom kultur och fritidssektorn i landets kommuner.

• Utveckling av ledningsgrupper i offentlig verksamhet

• Arbetslagsutveckling och ledningsutveckling i skolan

• Utveckling av Leantänk och processarbete i kommunal verksamhet

 

 

Webbansvarig: Gustav Stenström, senast uppdaterad : 2017-02-03

Kontakt

Telefon: 063-579900 fax: 063-579901 mobil: 070-6705670

Adress: Kaukvägen 2 , 832 94 Orrviken e-post: hakan.jonsson@telia.com