Böcker

Vi säljer fyra böcker med skolan i fokus, alla med Håkan Jönsson som författare

Lärares ledarskap – sex lärarroller för måluppfyllelse, inspiration och omsorg

Ur innehållet:
Läraren som ledare
De sex rollerna
-Planerare
-Organisatör
-Inspiratör
-Handledare
-Mentor
-Utvärderare
-Pedagogiska plattformen

Lagarbetets tre plattformar – Arbetslagsarbete i grundskolan och gymnasiet

Ur innehållet:
• Den pedagogiska plattformen
• Den organisatoriska plattformen
• Den psykologiska plattformen
• Varför behöver vi plattformar?
• Att förändra organisationen
• Att utveckla pedagogiken
• Att arbeta med förändringar
• Vad händer med oss i förändring?

Skolans ledarskap – Rektorns, lagledarens och ledningsgruppens arbete i skolan.

Ur innehållet:
• Att vara chef/ledare/strateg
• Ska chefen kunna allt?
• Makt, legitimitet, auktoritet
• Skolans tre plattformar
• Ledningsgruppen
• Att leda förändringar
• Ledarskapets villkor, våndor och glädjeämnen

Synligt lärande – processorganisering och bedömning för lärande

Ur innehållet:
• Skolans processer
• Planeringsprocessen – utbildningsprocessens första del
• Genomförandeprocessen – utbildningsprocessens andra del
• Utvärderingsprocessen – utbildningsprocessens tredje del
• Bedömning för lärande

Processorganisering i skolan – skolan i ett Lean-perspektiv

Ur innehållet:
Kapitel 1: Lean i skolan – grunderna, nyckelbegreppen
Kapitel 2: Processorganisering i skolan – former och innehåll
Kapitel 3: Processorganisering i skolan – hur och vad gör man?
Avslutning – processorganiseringens principer