Nätverk

Håkan Jönsson Konsult AB har bara en anställd – Håkan Jönsson men många kollegor som deltar i arbetet som uppdragsanställda i ett nätverk

Ulla-Britta Stenström-Jönsson, psykolog, fil.dr socialt arbete

Björn Nilsson, psykolog, författare, utbildare

Alan Wright, psykolog, Plunge AB

Erica Wright, lärkonsult, Plunge AB

Johan Cedergren, Lärare, skolutvecklare, IT-specialist

 

 

IT-ansvarig Gustav Stenström