Utbildningar

Chefs/Ledarutveckling:

CLS-utbildning (Chef/Ledare/Strateg)
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Håkan Jönsson Konsult AB inbjuder till en till en högkvalitativ ledarutbildning för chefer inom kultur och fritidssektorn.

2017 erbjuder vi två CLS-utbildningar – en för alla med chefsbefattning och en med speciell inbjudan till kultur och fritidschefer med ansvar inför politisk nämnd
För mer info, klicka på länken – CLS för alla med chefsbefattning:  CLS Chef-Ledare-Strateg

CLS för kultur och fritidschefer: CLS – kultur o fritidschefer
SFK:s utvärdering av CLS-utbildningen: CLS Utvärdering
Deltagares kommentarer om  CLS-utbildningen:  CLS Utvärdering deltagare

Ledningsgruppsutbildning
En tredagars utbildning för personer som ingår i ledningsgrupp.
För mer info, klicka på länken:  Ledningsgruppsutbildning
För läsning om ledningsgrupper , klicka på länken: Artikel ledningsgrupp

För referenser, klicka på länken: Ledningsgruppsutbildning Utvärdering

Skolutveckling:

  • Vi arbetar med skolutveckling i olika former och med skilda syften.
    Vi skriver böcker, ger seminarier och håller i studiedagar och utvecklingsprogram på skolor och i kommuner.
    Följande utbildningar är aktuella just nu:
  • Lagledarutbildning
  • Arbetslagsutbildning
  • Lärares ledarskap
  • Ledningsgruppsutbildning i skolan
  • Lean i skolan –  seminarium om konsten, nyttan och värdet av att processorganisera skolans arbete

För mer info, klicka på länkarna: Lagledarutbildning, Arbetslagsutbildning, Lärares lagledarskap, Ledningsgruppsutbildning och LEAN i skolan